Privacy

Op deze website worden geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen, op welke manier dan ook. Uw persoonsgegevens delen we met niemand.
Slechts bij de planners zijn uw persoons- en ritgegevens bekend. Die gegevens zijn alleen bedoeld voor de planners zelf en verder niet.
Hoe lang bewaren we uw gegevens?
We persoonlijke informatie zolang als nodig is.
Meer info betreffende uw privacy kunt u verkrijgen bij het bestuur van de stichting.
De bus met de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken!